Privacy statement

Jazzcape werkt conform een privacyprotocol.
U kunt het privacyprotocol hier nalezen:

 1. Inleiding. 
  Deze privacy verklaring heeft betrekking op de muziekvereniging Jazzcape, haar bestuur, haar leden en de bezoekers van haar website. 
 2. JaZZcape.
  JaZZcape is een big band van enthousiaste hobbymuzikanten op hoog niveau, die in een dynamische en aanstekelijke sfeer muziek maken. Elk optreden wisselen jazz, latin en pop elkaar met veel energie en fun af. Rob van Reijmersdal, onze frontman, trekt het niveau omhoog met zijn professionaliteit en enthousiasme. Zangeres Marijke voegt daaraan extra flair toe met haar warme stem en speelse verschijning. JaZZcape heeft al op vele festivals, concerten en jubilea mogen optreden en haalt alles uit de kast om van elk event een feest te maken.
  JaZZcape is te bereiken via ons contactformulier.
  JaZZcape staat als vereniging ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer: 53521854 te Eindhoven.
 3. Doel gegevens. 
  Op deze site leggen we informatie vast over wie we zijn, uit welke personen de band bestaat, wat onze agenda is en welk actueel repertoire we spelen. Om het gebruik van de site te monitoren worden cookies geplaatst die google analitics nodig heeft om correct te funtioneren. Indien iemand contact wil leggen met Jazzcape dan kan dat middels het contactformulier. De ingevulde gegevens worden door ons ten behoeve van het leggen van contact op een beveiligde wijze bewaard. Indien het contact niet meer gewenst/nodig is, verwijderen we na 2 maanden deze gegevens. Verder worden foto’s die we gemaakt hebben bij optredens op de site gepubliceerd. Indien mensen daar herkenbaar op zijn afgebeeld, vragen we eerst toestemming. Voor de leden geldt dat ze middels hun lidmaatschap ook toestemming hebben verleend voor het plaatsen van beeld en geluid afkomstig van repetities en optredens.
  Het ledengedeelte van de site is alleen toegankelijk voor active leden. Daarvoor wordt door Jazzcape een inlog verstrekt en kan men zelf een wachtwoord kiezen. De verschillende leden-gebieden zijn afgeschermd, afhankelijk van de rol van het lid en de sectie waarin deze speelt. Van de leden verzamelen we de e-mail adressen en de mobiele telefoonnummers zodat we via mail, Whatsapp en telefoon onze leden kunnen bereiken. 
  Naast leden kent de band ook een team van invallers. Daarvan leggen we ook het email adres en het mobiele nummer vast, zodat we ze altijd kunnen bereiken bij invalsituaties. Invallers hebben beperkte toegang tot het ledendeel, namelijk de partijen van de sectie waarvoor ze kunnen invallen.
 4. Ontvangers gegevens. 
  De contactformulieren en andere vormen van mailverkeer worden via onze hostingprovide SoHosted verwerkt. Het bestuur van de vereniging voert het beheer hierover en is ook de enige die toegang tot deze mail heeft. De mail-omgeving is ook beveiligd met strenge wachtwoorden en voorzien van phishing en spam filters.
 5. Opslag periode. 
  Gegevens van ex-leden worden na het voldoen van de laatste lidmaatsschapsgelden uit onze siteadministratie verwijderd. 
  Gegevens van optredens worden zolang als deze voor courant zijn bewaard. Een deel zit achter de leden-inlog en is dus niet voor iedere sitebezoeker zichtbaar.
  Gegevens van invallers worden bewaard tot het moment dat een invaller per email/contactformulier heeft aangegeven dat deze geen invaller meer wil zijn.
 6. Rechten. 
  • Recht op inzage: ieder lid of invaller die hier om verzoekt heeft dit recht. Via de secrertaris van de vereniging op te vragen. .
  • Recht op rectificatie: zijn gegevens fout doorgegeven, veranderd of fout verwerkt? Dan passen wij deze aan als daarom gevraagd wordt.
  • Recht op het indienen van een klacht: als iemand een klacht wil indienen, dan gaat dat via Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Recht op overdracht: dit is niet van toepassing. Al het materiaal dat Jazzcape verzameld blijft eigendom van de vereniging. Vertrekkende leden kunnen daar geen aanspraak op maken.
  • Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: Leden en invallers hebben recht om aan te geven dat Jazzcape geen gebruik meer mag maken van hun persoonlijke gegevens. Voor leden betekent dit wel het einde van de lidmaatschap en dus de toegang tot repetities en optredens.
 7. Verplichte gegevens.
  Als lid en invaller ben je verplicht om minimaal je email-adres, je mobiel nummer en je voor en achternaam bekent te maken bij Jazzcape. Zonder dit, is communicatie niet mogelijk en kan iemand niet deelnemen aan de vereniging.
 8. Beveiliging. 
  De website en de gegevens op de website zijn middels HTTPS en een daarbij geldig SSL certificaat beveiligd. De inlogmethode is gebaseerd op een single factor authentication met een accountnaam of email adres en een zelf in te stellen wachtwoord. Onder water worden bestanden zoals partijen en diverse andere documenten opgeslagen op een beveiligde Google-Drive. Deze is voor de leden, de invallers en het bestuur alleen toegankelijk via de site. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een speciale WordPress plugin om de gegevenstoegang gerelaterd aan account en rol af te schermen.